نگهداری از سالمند با بیماری قلبی طبق شرایط بیمار

بهمن ۹, ۱۳۹۵

برخی سالمندان در سنین بالا دچار اختلال در سیستم و نارسانیی قلبی می شوند که در این سن نیاز به مراقبت های ویژه ای دارند تا بتوان بیماری را کنترل نمود و از پیشرفت آن جلوگیری کرد تا منجر به سکته ی قلبی نشود. افرادی که به عنوان نگهدار سالمند و یا مراقب سالمند از این بیماران در منزل، بیمارستان و یا خانه ی سالمندان مراقبت می کنند باید  مراقبت از بیماران قلبی را بطور اصولی انجام داده تا از خطرارات جبران ناپذیر آن جلوگیری نمایند.استخدام نگهدار در منزل،نگهدار سالمند،نگهدار سالمند در تهران برای نگهداری از بیمار قلبی در ابتدا باید نیازهای بیمار تعیین شده  و اولویت این نیازها مشخص شود. از جمله عواملی که منجر به بروز بیماری نارسائی می شود، می تواند عوامل ژنتیکی یا دیابت، چربی خون بالا، فشار خون زیاد و به علاوه مصرف سیگار باشد.

بهمن ۳, ۱۳۹۵

آشنایی با مشکلات و دشواری های نگهداری از سالمند

امروزه نیاز جامعه به نگهدار سالمند روبه افزایش است. خانواده های زیادی به دلیل مشغله های کاری، دیگر فرصتی برای نگهداری از سالمندان کم توانشان را ندارند و یا از قدرت بالایی برای رسیدگی به امور روزمره ی سالمندان برخوردار نیستند. از این رو به استخدام نگهدار سالمند روی می  آورند. در طرفی دیگر نیز افرادی هستند که از این فرصت کاری ایجاد شده در جامعه ی امروزی آگاه بوده و سعی در استفاده از این فرصت مناسب دارند و به نگهدار سالمند شدن روی می آوند. برخی از آن ها کم و بیش با مشکلات نگهداری از سالمندان آگاه هستند.نگهدار سالمند،مرکز مراقبت از سالمند،نگهداری از سالمند بیمار، اما برخی دیگر به دلیل کم تجربگی در شغ

دی ۲۴, ۱۳۹۵

خانه ی سالمندان از جهات مهمی از جمله رسیدگی به وضعیت جسمانی سالمند نسبت به مراقبت از سالمند در منزل در اولویت بوده است. بیشتر افراد نیز به همین دلیل والدین خود را به یک مرکز نگهداری از سالمند می برند تا در آنجا خیالشان از بابت سلامت سالمند خود راحتتر بوده و بدانند افراد حرفه ای به طور شبانه روز وضعیت جسمی سالمند را بررسی می کنند. اما در مقابل افرادی هم به جای بردن سالمند به خانه ی سالمندان برای او یک نگهدار سالمند استخدام می کنند تا از او در منزل نگهداری نماید. وقتی از این دسته افراد سوال کنید که به چه دلیل منزل را برای مراقبت از سالمند بیمار خود انتخاب کرده اید او جواب خواهد که سال ها والدینم از من مراقبت کرده اند حال که انان به این دوران از زندگی رسیده اند من نیز زحمات آن ها را فراموش نکرده ام و برای او در منزل یک نگهدار

دی ۲۱, ۱۳۹۵

مراقب سالمند در منزل

سالمندانی که با کهولت سن پا به عصر جدیدی از زندگی خود می گذارند به یک باره می بینند که دیگر مثل گذشته توانایی انجام کارها را ندارند. توانایی های این گونه سالمندان بسته به وضعیت جسمی و روحی که دارند متفاوت است. برخی از این افراد حتی در انجام امور روزمره ی زندگی نیاز به یک مراقب سالمند دارند تا از آن ها نگهداری کند.مراقب سالمند چه همسر و فرزندان او باشد و چه یک نگهدار سالمند، باید توجه داشته باشد که سالمند علاوه بر نیازهای جسمی که دارد باید به نیازهای روحی او نیز توجه شود. سالمندان عمر زیادی را با استعدادها و توانایی های مخصوصی که داشتند در خانواده ی خود به عنوان یک فرد با نفوذ و قدرتمند دیده می شدند. حال که دنیا روی دیگری از زندگی را به آن ها نشان داده است فرزندان و مراقبان او باید همیشه قدر

دی ۱۶, ۱۳۹۵

امروزه قشر زیادی از اعضای جامعه را سالمندان تشکیل می دهند. با افزایش سن توانایی بدن انسان دیگر مثل سابق نخواهد بود و روز به روز کاهش می یابد. دیگر انسان مثل گذشته انرژی برای انجام کارها ندارد و ممکن است با بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم کند. سالمند بیمار به دلیل آنکه دیگر نمی تواند مثل گذشته باشد احساس می کند دیگر کارآمد نیست و به دلیل توانایی کم دیگر اشتیاقی به انجام کارهایی که در گذشته به آن مشغول بوده است ندارد. از این رو روز به روز امید به زندگی خود را از دست می دهد. حال تصور کنید که اطرافیان سالمند نیز بر همین باور باشند و دیگر مثل سابق به همسر و یا پدر و مادر خود اهمیت ندهند.اینجاست که سالمند روز به روز افسرده تر شده و بیماری ها در سالمند پیشرفت کرده و در آخر سالمند را زمین گیر میکنند. هر بیماری در سالمندی اگر به دقت به آن رسیدگی شود و برای جلوگیری از پیشرفت

آذر ۲۷, ۱۳۹۵

چگونه از سالمندان نگهداری کنیم؟

تصور همه بر این است که سالمندی همواره با بیماری های زیادی همراه است. اما این یک  باور غلط است که در بین افراد جامعه بخصوص سالمندان رواج یافته است. افرادی که بر این باورند با بیمار شدن در سالمندی تصور می کنند که دنیا به آخر رسیده است و دیگر باید تمام عمر را در بستر بیماری بگذرانند. اگر شما نگهدار سالمند هستید و یا یک سالمند بیمار در منزل دارید و به عنوان نگهدار سالمند از او مراقبت می کنید می توانید با رعایت نکات زیر به سالمندان در حفظ روحیه و بهبودی سلامتی کمک نمایند.استخدام نگهدار در منزل،نگهدار سالمند،نگهدار سالمند در تهران

نگهداری از سالمند و بهبود سلامت عاطفی و ذهنی او:

افراد سالم از لحاظ عاطفی وروانی ،قادرندبا شرایط سخت مقابله کنند

آذر ۱۷, ۱۳۹۵

مراقبت از سالمند افسرده:

افسردگی در سالمندان ای روزها بسیار رواج پیدا کرده است و نگهداران سالمند نیز با سالمندان افسرده در مراحل کاری خود زیاد مواجه می شوند از این رو وظیفه ی یک نگهدار سالمند حرفه ای این است که بداند چگونه با یک سالمند افسرده رفتار کند و رفتار مناسب با یک سالمند افسرده چه می باشد. آمار نشان داده که امید به زندگی در سالمندان افسرده کمتر از سالمندانی است که روحیه ی خوبی دارند. یک نگهدار سالمند  با بکارگیری روش های موثر در بهبود وضعیت روانی بیمار سبب بهبود سلامت جسمانی سالمند نیز خواهد شد. سلامت جسمی و روانی سالمندان کاملا با یکدیگر در ارتباط بود. وظیفه ی نگهدار سالمند فقط این نیست که به وضعیت جسمانی حال سالمند خود رسیدگی کند بلکه باید به روان سالمند نیز اهمیت ویژه ای دهد.