چگونه یک موسسه ی خدمات نگهداری تاسیس کنیم؟

بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

مرکز ارائه خدمات مراقبت های بالینی در منازل ، مرکزی است که به منظور ارائه خدمات بالینی و بهداشتی شامل انجام کلیه دستورات پزشکی و پیراپزشکی و بهداشتی در منزل با حداقل مراجعه مستقیم بیمار به مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی تأسیس می گردد . – افراد همکار در این مرکز به سه گروه زیر تقسیم می شود : – گروه پزشکی شامل : پزشک عمومی و متخصصین رشته های مختلف بالینی – گروه پیراپزشکی شامل : نگهدار ، ماما ، فیزیوتراپ و کلیه واجدین حرف پیراپزشکی که به نحوی در پیش گیری، تشخیص، درمان و توان بخشی دخالت دارند . – گروه پشتیبانی – به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت فقط پروانه تأسیس یک مرکز تعلق خواهد گرفت – مؤسس و مسئول فنی در صورت احراز شرایط می تواند شخص واحدی باشد . تبصره : مؤسس و مسئول فنی می بایست پزشک باشند . – پروانه تأسیس به نام اشخاص حقیقی وحقوقی و خیریه و تعاونی های بهداشتی درمانی صادر خواهد شد. –

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754