استخدام نگهدار

دوستانی که تمایل به همکاری با موسسه مه چهرگان را دارند، می توانند اطلاعات خود را در فرم تماس زیر درج نموده، در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد.
استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754