مراقبت از بیمار منزل یا بیمارستان؟

مهر ۲۷, ۱۳۹۶
طبق بررسی های اخیر که بر روی بیماران تحت مراقبت در بیمارستان و بیماران در منزل صورت گرفته است یافته ها حاکی از آن است بیمارانی که در منزل خود تحت مراقبت و مداوا قرار می گیرند زودتر از بیماران دیگر روند بهبودی را طی می کنند.استخدام نگهدار در منزل،نگهدار سالمند،نگهدار سالمند در تهران بودن خانواده در کنار بیمار و دادن روحیه و به امید به زندگی به بیمار در منزل از جمله نکات کلیدی است که بیماری را از بین خواهد برد.

مراقبت از سالمندبیمار در منزل:

هزینه ی مراقبت از سالمندان بیمار در بیمارستان و مراکز نگهداری از سالمند بیشتر از مراقبت از سالمندان در منزل است. شما با گرفتن نگهدار سالمند می توانید هزینه ها کاهش دهید. سالمندان بیماری که در منزل تحت نظارت و حمایت یک نگهدار سالمند در کنار همسر خود پروسه ی در

دی ۱۶, ۱۳۹۵

امروزه قشر زیادی از اعضای جامعه را سالمندان تشکیل می دهند. با افزایش سن توانایی بدن انسان دیگر مثل سابق نخواهد بود و روز به روز کاهش می یابد. دیگر انسان مثل گذشته انرژی برای انجام کارها ندارد و ممکن است با بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم کند. سالمند بیمار به دلیل آنکه دیگر نمی تواند مثل گذشته باشد احساس می کند دیگر کارآمد نیست و به دلیل توانایی کم دیگر اشتیاقی به انجام کارهایی که در گذشته به آن مشغول بوده است ندارد. از این رو روز به روز امید به زندگی خود را از دست می دهد. حال تصور کنید که اطرافیان سالمند نیز بر همین باور باشند و دیگر مثل سابق به همسر و یا پدر و مادر خود اهمیت ندهند.اینجاست که سالمند روز به روز افسرده تر شده و بیماری ها در سالمند پیشرفت کرده و در آخر سالمند را زمین گیر میکنند. هر بیماری در سالمندی اگر به دقت به آن رسیدگی شود و برای جلوگیری از پیشرفت

۳ شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

دوران سالمندی دوران شیرینی می یاشد که می تواند به خوبی سپری شود اگر و تنها اگر شناخت کافی را از این دوران داشته باشیم و بدانیم چگونه با مشکلات فراوان آن دستو پنجه نرم کنیم.ما در این قسمت مشکلات عدیده در سالمندان را بررسی می کنیم و با برشمردن آن ها و معرفی بهترین راهکار برای مراقبت از سالمندان به شما می آموزیم که این دوران درست همانند دیگر دوران ها می تواند به خوبی سپری شود بدون آنکه مشکلات جدی گریبان گیر سالمندان عزیزتان شود.استخدام نگهدارسالمند در تهران،استخدام نگهدار زن برای افراد سالمند، مطلب بیشتر:پیشگیری از زمین گیر شدن سالمند با خود مراقبتی  

مشکلات جسمی در سالمند:

مشکلات جسمی در سال

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754