مراقبت از سالمند با بیماری تنفسی

بهمن ۲۹, ۱۳۹۵

از جمله بیماری رایج در دوران سالمندی بیماری تنفسی است که در صورت وجود این شرایط مراقبت از سالمند امری حساس تر خواهد بود.نگهدار سالمند،مرکز مراقبت از سالمند،نگهداری از سالمند بیمار، از این رو نگهدارانی را برای خدمات رسانی به این دسته بیماران انتخاب کنید که دانش کافی را در رسیدگی به امور درمانی این بیماران داشته باشند. بخوبی شرایط حاد را تشخیص داده و از رسیدن آسیب های جدی به بیمار جلوگیری نمایند.

مراقبت از سالمند با بیماری آسم:

سالخوردگی انجام بسیاری از کارها را به تنهایی، برای سالمندان مشکل می سازد.پیگیری درمان آسم، یکی از این کارهاست. از جمله دلایلی که سبب می شود سالمندان آسمی به مراقبت های بیشتری نیاز داشته باشند آرتروز، آلزایمر و زوال عقل که سبب می شود میزان دقیق مصرف و زمان آن را فراموش کنند. از دیگر وظایف

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754