مسئولیت نگهداربچه

آبان ۱۲, ۱۳۹۵

هنگامی که شما یک نگهدار بچه استخدام می کنید باید قبل از استخدام تمام انتظارات خود را از به نگهدار بگویید و مسئولیت های نگهدار را برای او روشن کنید.واضح است که مسئولیت های نگهدار کودک در منزل بسته به انتظارات والدین از نگهدار متفاوت خواهد بود. اما اصول اول همچنان پابرجاست. بصورت کلی مسئولیت و وظایف نگهدار کودک درباره ی هرچیزی که به مراقبت از کودک ارتباط دارد می باشد. این مسئولیت ها می تواند تغذیه دادن به کودک، عوض کردن لباس کودک، انجام فعالیت هایی شادو مفرح همراه با آموزش برای رشد ذهنی کودک، شستن لباس کودک، تقویت و آموزش نظم و انضباط به کودک  می باشد./ مسئولیت های اضافی طبق درخواست خانواده ی کودک می تواند حمل و نقل کودک، گردش و ارائه ی خدمات آموزشی مثل موسیقی، زبان خارجه، نقاشی و.. باشد. ش

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754