دستمزد نگهدار سالمند در منزل سال97 مشخص شد

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷

خدمات نگهداری از سالمند امروزه به یک بازار کسب و کار داغ برای افراد سود جو تبدیل شده است. این افراد با تاسیس شرکت های غیر مجاز نگهداری از سالمند قیمت نگهدارسالمند را خودشان تعیین می کنند و هیچ ارگانی بر روی کیفیت کار آن ها و پولی که از خانواده ها دریافت می کنند نظارتی ندارد. با افزایش شکایات خانواده ها از این دسته موسسات، وزارت بهداشت اقدام به گسترشمراکز مجاز و موسسات نگهداری از سالمند نموده است. طبق مصوبه ای که از سوی این وزرات خانه صادر شده است مراکز خدمات نگهداری سالمند ملزم به گرفتن تمامی مجوزهای لازم از سوی این وزارت خانه می باشند. موسساتی که برای نگهداری از سالمند نیرو به منازل اعزام می کنند باید جواز لازمه را برای این کار اخذ کرده و دستمزد دریافتی از خانواده ها نیز زیر نظر وزارت بهداشت خواهد بود. نیروهایی که برای نگهداری از سالمندان از طرف مو

بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

خدمات نگهداری از کودک امروزه به یک بازار کسب و کار داغ برای افراد سود جو تبدیل شده است. این افراد با تاسیس شرکت های غیر مجاز نگهداری از کودک قیمت نگهدار کودک را خودشان تعیین می کنند و هیچ ارگانی بر روی کیفیت کار آن ها و پولی که از خانواده ها دریافت می کنند نظارتی ندارد. با افزایش شکایات خانواده ها از این دسته موسسات، وزارت بهداشت اقدام به گسترش مراکز مجاز و موسسات نگهداری از کودک نموده است. طبق مصوبه ای که از سوی این وزرات خانه صادر شده است مراکز خدمات نگهداری کودک ملزم به گرفتن تمامی مجوزهای لازم از سوی این وزارت خانه می باشند. این وزرات خانه قوانین زیادی را برای شرکت ها و موسسات نگهداری کودک تعیین نموده است که از جمله ی آن قیمتی مشخص برای نگهدارکودک در سراسر شهر می باشد.از این رو دیگر تفاوتی نمی کند که موسسه در شمال شهر تاسیس شده باشد یا در جنوب شهر. پس

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754