نگهدار سالمند

دی ۱۸, ۱۳۹۵

امروزه به دلیل افزایش رو به رشد سالمندان در جامعه و همچنین کمبود وقت برای فرزندان در خصوص مراقبت از سالمند رشته ی نگهداری از سالمند به صورت تخصصی در برخی از موسسات به نیروهای جوان آموزش داده می شود. در این موسسات شیوه های قدیمی نگهداری از سالمند را کنار گذاشته و با بکارگیری شیوه های جدید و به علم روز دنیا سعی در بهبود زندگی سالمندان نموده اند. به طور کلی به فردی که وظیفه ی مراقبت از سالمند را به عهده دارد و خدمات اجتماعی، پزشکی، روانی و بهداشتی را به سالمند ارائه می دهد نگهدار سالمند می گویند. خانواده هایی که از تنهایی سالمند خود نگران هستند با استخدام نگهدار سالمند حرفه ای وضعیت سالمند خود را از لحاظ بهداشتی، روانی و پزشکی بهبود خواهند بخشید. نگهداران سالمند در موسسات مختلفی مثل مرکز توانبخشی، بیمارستان، خانه های سال

دی ۱۸, ۱۳۹۵

نگهداری از سالمندان مسن در منزل نیازمند تلاش ، فداکاری و صرف زمان می باشد. فراهم نمودن یک محیط آرام و بدور از استرس برای سالمندان نیاز به صرف انرژی و دانش در زمینه ی نگهداری از سالمندان می باشد. دانشی که تمامی نیازهای جسمی و روحی سالمند را شامل می شود. نگهداری از سالمند کار آسانی نیست و در برخی مواقع توام با فشار و استرس برای مراقبان و اطرافیان خواهد بود. ما با آموزش اصول اولیه مراقبت از سالمندان به شما کمک خواهیم نمود تا خود را برای این امر هم آماده کنید.نگهدار سالمند،مرکز مراقبت از سالمند،نگهداری از سالمند بیمار،

مرحله ی اول:بازرسی منزل برای حفظ ایمنی سالمند

ارزیابی منزل برای جلوگیری از زمین خوردن سالمند امری بسیار مهم می باشد که خانواده ها زیاد به آن توجه نمی کنند. نگهداری از سالمند زمین گیر

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754