نگهداری از کودک توسط مادربزرگ

مهر ۱, ۱۳۹۵

والدینی هستند که بدلیل مشغله هایی که دارند و مجبورند در ساعاتی از روز از کودک خود دور باشند.آن ها ترجیح می دهند با استخدام نگهدار کودک و یا سپردن کودکان به مهد کودک شرایطی امن را برای مراقبت از کودک خود فراهم نمایند. نگهدارکودک اگر صلاحیت مراقبت از کودک شما را داشته باشند گزینه ی خوبی برای نگهداری از کودک شما باشد. اما والدین می توانند آن ها را به اطرافیان نزدیک خود نیز بسپارند که در این صورت هم می توانند هزینه های خود را کاهش دهند و هم فرزندان از لحاظ عاطفی دچار استرس و نگرانی نخواهند شد.

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754