حقوق نگهدار کودک چقدر است؟

اسفند ۱, ۱۳۹۵

در حال حاضر استخدام نگهدار کودک پرهزینه است و والدین زیادی توان پرداخت حقوق نگهدار کودک را ندارند. اینکه چه عواملی حقوق نگهدار کودک را تعیین می کند به خدماتی که نگهدار کودک ارائه می دهد وابسته است. استخدام نگهدار کودک در تهران،نگهداری از کودک در منزل،مرکز نگهداری از کودک در منزل البته باید خاطر نشان کرد علاوه بر خدمات نگهدار کودک، عامل دیگری که در تهران و کلان شهرها تعیین کننده ی دستمزد نگهدار کودک است محل زندگی شما می باشد. زیرا موسساتی که در بالا شهر تاسیس شده اند هزینه ی بیشتری را برای اعزام نگهدار کودک در خواست خواهد نمود. اگر شما به دنبال یک نگهدار کودک تمام وقت می باشید هزینه های استخدام نگهدار نیز افزایش خواهد یافت.

کاهش حقوق نگهدار کودک به چه صورت امکان پذیر است؟

از ترفندهایی که خانواده های زیادی برای کاهش هزی

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754