راهنمای نوشتن قرارداد با نگهداری کودک

مهر ۱۹, ۱۳۹۶

نوشتن قرارداد با نگهدار کودک از جمله مهمترین کارها در هنگام استخدام نگهدار کودک است. نوشتن یک متن قرارداد نگهداری از کودک اصولی، تا حد امکان از مشکلات احتمالی میان شما و نگهدارکوک خواهد کاست. شما باید تمام مسئولیت های نگهدار کودک را در قرارداد به طور کامل و با جزئیات بنویسید تا در صورت هرگونه اختلاف نظر بتوانید مشکل را هر چه زودتر رفع و رجوع نمایید و در صورت بروز منازعات از حقوق خود دفاع کنید. نگهدار کودک،نگهداری کودک،نگهداری کودک،استخدام نگهدار کودک در تهران

استخدام پرستار، جهت نگهداری سالمند به صورت شبانه روزی با حقوق عالی. 88358744 - 77656754