استخدام نگهدار سالمند یا خانه ی سالمندان

دی ۲۴, ۱۳۹۵

خانه ی سالمندان از جهات مهمی از جمله رسیدگی به وضعیت جسمانی سالمند نسبت به مراقبت از سالمند در منزل در اولویت بوده است. بیشتر افراد نیز به همین دلیل والدین خود را به یک مرکز نگهداری از سالمند می برند تا در آنجا خیالشان از بابت سلامت سالمند خود راحتتر بوده و بدانند افراد حرفه ای به طور شبانه روز وضعیت جسمی سالمند را بررسی می کنند. اما در مقابل افرادی هم به جای بردن سالمند به خانه ی سالمندان برای او یک نگهدار سالمند استخدام می کنند تا از او در منزل نگهداری نماید. وقتی از این دسته افراد سوال کنید که به چه دلیل منزل را برای مراقبت از سالمند بیمار خود انتخاب کرده اید او جواب خواهد که سال ها والدینم از من مراقبت کرده اند حال که انان به این دوران از زندگی رسیده اند من نیز زحمات آن ها را فراموش نکرده ام و برای او در منزل یک نگهدار

آذر ۱۳, ۱۳۹۵

ویژگی های نگهدار سالمند حرفه ای

کسانی که وظیفه ی نگهداری از سالمند را دارند کارآن ها ارائه ی مراقبت های اجتماعی، روانی، پزشکی و بهداشتی به افراد مسن می باشند.نگهدار سالمند،مرکز مراقبت از سالمند،نگهداری از سالمند بیمار، از انجا که وجود نگهدارحرفه ای موجب افزایش امید به زندگی در سالمندان می شود اهمیت پرورش و تعلیم نگهدار سالمند پررنگ تر می شود. نگهدار سالمند با تمرکز بر روی سلامت جسمی، روانی و بهداشت سالمند نگرانی های خانوداه مربوط به مراقبت از سالمند را کاهش می دهد. نگهداران سالمند از تغییرات طبیعی اگاه بوده و چون سالمندان با افزایش سن قادر به تشخیص بیماری خود نمی باشند نگهدار سالمند با تمرکز بر روی احوالات سالمند به پیشرفت بهبود سالمند کمک خواهد کرد.